Hur räknar man ut avdrag för bilresor?

Det är många som gör avdrag för resor till och från jobbet men det gäller att veta att man gör rätt. Vi berättar mer om exakt vad det är som gäller och ger tips för hur du gör reseavdrag i deklarationen.

Så fungerar reseavdraget

För den som reser till och från arbete eller gör tjänsteresor kan ha rätt till reseavdrag som är en skattereduktion. Det är endast de utgifter som överstiger 11 000 kronor som kan användas för avdrag. När du beräknar restiden och avståndet måste privata ärenden räknas bort. Själva avdraget görs i din årliga deklaration till Skatteverket. Hela avdraget är inte ett belopp du får tillbaka utan ger i stället en skatteminskning eftersom det sänker inkomsten som din skatt sedan beräknas på.

Beräkna reseavdrag för bilresor

Kraven och schablonbeloppen som kan räknas som utgifter beror på transportsättet. Om man har använt flera olika transportsätt räknas dessa ihop så länge man uppfyller kraven för varje.

Schablonbelopp och krav för avdrag:

 • Bil, motorcykel eller mopedbil – Avstånd mellan arbetsplats och bostad ska vara minst 5 km. Man måste också tjäna minst 2 timmar i stället för att resa med kollektivtrafik. Egen bil (inklusive elbil) 18,50 kr/mil, Förmånsbil med diesel 6,50 kr/mil, förmånsbil ej diesel 9,50 kr/mil, motorcykel och mopedbil 9 kr/mil.
 • Färdtjänst – Om man har tillstånd för färdtjänst räknas utgifterna mellan arbetsplats och bostad.
 • Taxi – Utgifter kan räknas om det saknas kollektivtrafik och man inte har tillgång till eget fordon.
 • Moped – Belopp räknas på 4,50 kr/mil.
 • Cykel – Beloppet är 350 kr/år.
 • Egen båt – Man måste också tjäna minst 2 timmar i stället för att resa med kollektivtrafik. Här räknas faktisk kostnad för drivmedel och eventuell båtplats som används under arbetstid.
 • Kollektivtrafik – Avstånd mellan arbetsplats och bostad ska vara minst 2 km och man ska välja det billigaste färdsättet. Årskort som har köpts in året före för att användas aktuellt år kan inte användas för att göra avdrag.

Egen bil som använts i tjänsten

Om du i tjänsten har använt egen bil för arbetsresor kan du ha rätt till avdrag för detta. Du ska då ha använt din bil i tjänsten under minst 60 dagar och kört minst 300 mil för aktuellt deklarationsår.

Arbetsgivaren kan då betala 18,50 kr/mil som då är en skattefri bilersättning. I de fall du har haft en högre ersättning deklareras överskjutande belopp som lön. Har du i stället haft en lägre ersättning tas ersättning upp i deklarationen och du drar av dina utgifter med 18,50 kr/mil för tjänsteresor.

Har arbetsgivaren inte betalat någon ersättning kan du göra avdrag med 18,50 kr/mil.

Även avgifter för väg, bro eller färja samt trängselskatt kan dras av som reseavdrag men inte utgifter för parkering som i stället beviljas separat.

Så enkelt gör du reseavdrag i deklarationen

Om du exempelvis har haft utgifter på 14 000 kronor räknar du bort 11 000. Kvar blir 2 000 som kan skrivas in som reseavdrag i din deklaration. Kommer du inte över 11 000 går det inte att göra avdrag alls. Så här beräknar du reseavdrag till deklarationen:

 1. Avstånd – Beräkna avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen.
 2. Kontrollera – Säkerställ att du uppfyller alla villkor för tidsvinst och avstånd för varje transportsätt du vill ta med i beräkningen.
 3. Antal resdagar – Beräkna hur många arbetsdagar du har rest under året med respektive transportsätt.
 4. Beräkna antal resdagar med schablonbeloppet per transportsätt.
 5. Räkna ihop samtliga för att se om det överstiger 11 000 kronor.

Glöm inte bort att spara alla underlag som kvitton och annat som styrker dina kostnader. Det är viktigt att kunna bevisa att du har rätt till alla avdrag om Skatteverket kräver detta vid en kontroll.

Reglerna för reseavdraget kan vara på väg att ändras

Nuvarande system för reseavdrag anses av en del, exempelvis Naturskyddsföreningen, att det mest gynnar bilanvändning vilket bidrar till en ökad miljöpåverkan. Det finns även kritik mot att det kan vara svårt att få avdrag om man väljer cykel eller kollektivtrafik samt att det är ett omfattande fusk som är svårt att kontrollera.

Därför tillsattes en reseavdragskommitté för att se över nuvarande regler och de har kommit fram med förslag inför kommande år. Deras förslag är bland annat att ersätta arbetsresor genom en färdmedelsneutral och avståndsbaserad skattereduktion. Dock skulle avdrag bara gälla för resor mellan 3 – 8 mil vilket har fått mycket kritik i flera remissinstanser. Kommittén föreslår även ett tillägg i de fall där det är bristfällig kollektivtrafiken som exempelvis i glesbygd.

Inget är beslutat ännu så vad det slutligen landar i får vi se när allting är klart.