Stora Bältbron och kombinationsbiljett

Kombinationsbiljett till Stora Bältbron

Om du planerar en resa till Danmark så går det att köra mellan Malmö och Köpenhamn via den avgiftsbelagda Öresundsbron och Drogdentunneln och sedan fortsätta med Stora Bältbron, som också är en avgiftsbelagd bro, vilken förbinder de danska öarna Själland i öster och Fyn i väster över Stora Bält.

Stora Bältbron är en del av motorvägsförbindelsen E 20, som länkar samman Ryska federationen, Estland, Sverige, Danmark, England och Irland. Stora Bältbron öppnades för trafik den 14 juni 1998. Den består av hängbron, också kallad för ”Östbron” (6 790 meter lång och till spännvidden världens näst längsta hängbro), och den lägre ”västbron” (6 611 meter lång), förbunden med ön Sprogø, mitt i Stora Bält.

Olika färger för körbanorna vid betalstationen

Betalstationen ligger vid Halsskov på Själland. Den består av tolv körfält i västlig riktning och tio körfält i den östra riktningen som leder in till betalningsbåsen, både bemannade och obemannade. För att göra det enklare att välja rätt körfält har banorna olika färger: På gult får du personlig betjäning för betalning med kort, kontanter eller BroBizz®. De bemannade banorna för alla typer av fordon finns till höger.

Stora balt bron betalning

Betalningskort vid betalstationen

Blåmärkt bana är för självbetjäning. Du kan använda både danska och utländska betalningskort och flera olika bensinstationskort. Det är också den här körbanan du behöver köra till när du betalar med PayByPlate – det vill säga med hjälp av registreringsskylten som ska kunna avläsas framifrån.

BroBizz – Automatisk betalning

Slutligen Grön bana som används för dem med ett BroBizz, alltså den apparat, placerad vid framrutan på fordonet, som gör en automatisk betalning från den bank som resenären valt att koppla till den. På denna körbana ska du köra igenom med maximalt 30 kilometer i timmen.

Betala med flera valutor

Den resenär som vill betala vägtullarna i kontanter så går det att göra det där betalningsbåsen är bemannade (Manuel), på gulmärkt bana. Det är endast sedlar i följande valutor som accepteras: Danska kronor (DKK), euro (EUR), svenska kronor (SEK) och norska kronor (NOK) Valutorna avräknas i enlighet med gällande kurs, reducerade för Stora Bältsbrons växlingskostnader. Växelpengar betalas i danska kronor.

Mer information om hur det går till att betala med registreringsnumret ges via denna länk.

Vid körning genom betalningssystemet beräknas priset automatiskt utifrån ditt fordons längd och höjd som mäts automatiskt. Längdmätning innefattar dragkrokar, hängande eller lösa föremål och släpvagnar. Viktigt att tänka på är att om du kör genom betalningsanläggningen utan att betala, tar A / S Storebælt ut en avgift på 600 kronor, förutom det normala priset.

Speciella villkor för motorcykel

Kör du motorcykel så får du inte, för din egen säkerhets skull, köra genom de vanliga BroBizz-banorna (grön bana). Om du har en Bizz och kör en motorcykel så ska du köra till den gula banan där man betalar med kort. Kör fram till bommen, tryck på en knapp på skärmen som avläser din Bizz och så snart bommen går upp kan du fortsätta vidare.

Även om du har BroBizz kan du köra din motorcykel till den blå körbanan och betala kontant. Det arbetas även på att det ska bli möjligt för motorcyklister att kunna betala via sin registreringsskylt.

oresundsbron

Betalning Örsundsbron

På samma sätt som betalningen över Öresundsbron så finns det möjlighet att få ett billigare pris när du kör över Stora Bältbron med ett Brobizz. Med BroBizz får du automatiskt rabatt varje gång du kör över bron. Storabältbron har dessutom en rad specialavtal anpassade efter ditt körmönster, baserat på om du kör mest på vardagar eller under veckoslut. Se detta avtal för Storebæltsbroen.

Mer information om hur Brobizz fungerar får du via denna länk.

En annan möjlighet att få rabatt när du kör äver Stora Bältbron är med tjänsten EasyGo. Mer information om denna tjänst för du via denna länk. Dessutom går det att få rabatter när du kör över Stora Bältbron vid medlemskap i Club Stora Storebælt.

Kombinationsbiljett

När du köper en färjebiljett av Scandlines på linjen Helsingborg – Helsingör så kan du kombinera denna med en överfart på Stora Bältbron. Priserna på dessa biljetter beror på om det är lågsäsong – mellan 1/1 – 31/5 – och högsäsong – mellan 1/6 – 31/8. Mer information om olika prisalternativ.

Detsamma gäller om du kör både över Öresundsbron och genom Drogdentunneln och sedan fortsätter över Stora Bältbron.