Att äga en bil brukar per automatik innebära stora kostnader och då kan det vara en stor lättnad att hitta en billig bilförsäkring.

Det finns en hel del försäkringsbolag att välja mellan och den ena försäkringen är inte den andra lik. Vi vet därför hur svårt det kan vara att jämföra bilförsäkringar eftersom det inte bara är priset som skiljer dem åt.

Här har vi i vår guide samlat värdefulla tips för att hitta rätt försäkring online och för att undvika de vanligaste fallgroparna.

Jämför billiga bilförsäkringar online

Att tänka på innan du byter försäkring

Innan du börjar jämföra bilförsäkringar är det viktigt att först kontrollera att du ens får byta ännu. Många försäkringar är på en viss avtalsperiod och då går det inte att byta förrän efter den så kallade huvudförfallodagen.

Är det inte så lång tid dit brukar det gå bra att teckna en ny ändå samtidigt som du sätter startdatum till den befintligas förfallodag. Då får du en framdaterad försäkring.

 • Kontrollera din nuvarande avtalsperiod

Så väljer du rätt bilförsäkring

Att jämföra bilförsäkringar online kan vara svårt. Här går vi igenom vad du ska titta efter när du gör din jämförelse.

Den billigaste är inte alltid den bästa

Många letar upp den allra billigaste försäkringen och nappar direkt på den utan att titta vad den faktiskt innehåller. Den som är allra billigast brukar vara ganska avskalad i vad du kan få ut på försäkringen om något händer. Ofta brukar även självrisken vara ganska hög. Det är väldigt sällan detta alternativ är det bästa valet.

Utgå från din nuvarande försäkring

Ett sätt att göra processen enklare är att utgå från din nuvarande försäkring för att försöka hitta en med så liknande villkor som möjligt. Det är så klart förutsatt att den motsvarar dina behov idag.

Kundnöjdhet

Ha alltid för vana att titta på recensioner och kundbetyg för att se om företagets kunder verkar nöjda efter en skada. Det här är egentligen den mest väsentliga delen för att filtrera ut dina val. Du betalar trots allt varje månad för att få så bra hjälp som möjligt om något skulle hända.

Ett bra företag ska inte bara betala ut tillräckligt mycket pengar vid en skada utan det är också viktigt med snabb och smidig hjälp. Det kan faktiskt vara värt att betala en lite högre försäkringspremie för denna service.

Självrisker

Självrisken är det belopp du själv betalar när du ska nyttja din bilförsäkring. Det brukar vara ganska stora skillnader när det kommer till just självrisker. Så för att kunna jämföra och få en rättvis bedömning bör bilförsäkringarna ligga på snarlika självrisknivåer.

Titta på alla detaljer vad gäller de olika beloppen för stöld, glas, maskinskada och se vad som skiljer i villkoren angående bilens ålder och hur långt den har gått.

Trafik- och vagnskadeförsäkring

När det gäller trafik- och vagnskadeförsäkring kan man ofta själv sätta en självrisknivå. Vagnskadeförsäkringen kan ofta ha tre eller fler nivåer medan trafikförsäkringen brukar ha två. Här kan det skilja en del mellan olika försäkringsbolag.

Se upp för tilläggsförsäkringar

Om du vill ha en så billig bilförsäkring som möjligt ska du se upp med tilläggsförsäkringar. Det är ofta dessa som kostar och det gäller att fundera över vilka du verkligen behöver och om du behöver några alls. Du utgår enklast utifrån vad du har för tillägg i ditt nuvarande försäkringsbrev.

Det här är egentligen den svåraste delen av jämförelseprocessen för ofta har dessa tillägg olika benämningar och är paketerade på olika sätt hos bolagen. Det kan även variera vad de omfattar och vilka villkoren är.

Exempel på vanliga tilläggsförsäkringar kan vara försäkring mot skadegörelse eller djurkollision, bärgnings-, assistans- och hyrbilsförsäkring.

Försäkringsvillkor

Läs alltid noggrant försäkringsvillkoren som redogör för försäkringens omfattning. Det står detaljerad information kring vad den gäller och när den inte gäller. De billiga bilförsäkringarna kan i värsta fall ha så snäva villkor att du i stort sett aldrig kan uppfylla kraven för att få ut några pengar.

Kolla också extra noga vad som gäller aktsamhetskrav. Det innebär att du kanske inte får några utbetalda pengar om försäkringsbolaget kan anse att du har varit oaktsam i den aktuella situationen.

Hur mycket kostar en bilförsäkring?

Vad en bilförsäkring kan kosta beror på flera faktorer som bland annat din ålder, vilken bil det gäller och bostadsort.

Det finns några faktorer som du kan påverka för att få ett lägre pris:

 • Körsträcka – Priset på bilförsäkringen kan påverkas av hur långt du förväntar dig att köra med bilen under det kommande året.
 • Ålder – Ofta är det högre pris för unga förare eftersom statistik visar att dessa löper större risk för olyckor i trafiken. Så om du har kört bil i några år och är över 25 år men har kvar din första bilförsäkring kan det vara värt att börja jämföra, för att få ner priset.
 • Bilmärke – En del bilmärken är mer kostsamma att laga vilket kan innebära att försäkringen blir dyrare. Även mer stöldbegärliga bilmodeller kan höja priset. Så generellt kostar det mindre att försäkra billigare bilar.
 • Bostadsort – Priset är också beroende på var du bor. Anledningen till det är att vissa områden kan ha högre brotts- och olycksstatistik. Stöldrisken är exempelvis högre i en storstad än i glesbygd. Boendesituationen, med hur bilen förvaras, till exempel i ett låst garage, kan i sin tur minska risken för stöld vilket kan ge ett lägre pris från en del försäkringsbolag.
 • Omfattning – Beroende på om du väljer för omfattning på försäkringen, som bara en trafikförsäkring alternativt en hel- eller halvförsäkring och en eller flera tilläggsförsäkringar kan ge stora skillnader i pris.
 • Självrisknivå – Om du väljer en högre självrisk kan du få betala en mindre månadskostnad.
 • Olyckshistorik – Skulle du ha orsakat någon trafikolycka de senaste tre åren kanske försäkringsbolagen bedömer dig som en högre risk, vilket därför kan ge ett högre pris.
 • Samla försäkringar – Genom att samla försäkringar hos ett försäkringsbolag kan man ofta få rabatt.

Vad ingår i en bilförsäkring?

En bilförsäkring brukar omfattas av tre nivåer:

 • Trafikförsäkring
 • Halvförsäkring
 • Helförsäkring

Trafikförsäkringen är den lägsta nivån och därmed ger den det lägsta skyddet medan helförsäkring ger det högsta. Nivåerna bygger på varandra, vilket innebär att en halvförsäkring även innefattar en trafikförsäkring och en helförsäkring ger skydd av alla tre. Utöver dessa grundskydd kan du även välja att teckna tilläggsförsäkringar.

Trafikförsäkring

Alla bilar, som inte är avställda, måste ha en trafikförsäkring som är obligatorisk enligt lag. Saknar du den ger den en daglig straffavgift som är mycket dyr.

En trafikförsäkring ersätter skador på både förare, passagerare, medtrafikanter och skador på annans egendom. Den täcker dock inte skador på eget fordon eller saker i fordonet. Om du vill ha en försäkring som även kan ersätta skador på din egen bil måste du i stället välja en halv- eller helförsäkring.

Halvförsäkring

En halvförsäkring kan täcka skador på din bil med brand-, glas- och maskinskador samt stöld. Det ingår också ett rättsskydd och bärgning till närmaste verkstad vid driftstopp. Det är också vanligt att det ingår ett allriskskydd men inte i alla försäkringar.

Helförsäkring

Den mest omfattande bilförsäkringen som du kan köpa är helförsäkringen. Där ingår även vagnskadeförsäkring utöver allt som ingår i trafik- och halvförsäkring. Med vagnskadeförsäkring kan du få ersättning för skador på din bil efter en krock eller olycka samt om det blir skador på bilens kaross från en annan yttre händelse.

Bilar som är högst tre år gamla brukar ofta ha en gratis vagnskadegaranti som motsvarar en vagnskadeförsäkring. Så ofta räcker det med en halvförsäkring de tre första åren (om vagnskadegaranti ingår) för att därefter byta upp sig till en helförsäkring.

Tilläggsförsäkringar

För att få ett ännu bättre skydd med din bilförsäkring kan du teckna ytterligare tilläggsförsäkringar. Du får då det skyddet du vill ha genom att skräddarsy din försäkring. Exempel på vad som kan tecknas i tillägg är att få hjälp med vägassistans och hyrbil om din bil behöver repareras.

En populär försäkring är djurkollision som täcker kostnaden för självrisken, som kan vara bra om du ofta kör på vägar i områden där det finns mycket vilt. Bor du i en stad kan det vara bra med ett tillägg för skadegörelse, som kan reducera eller helt ersätta självrisken vid skada.

Jämför billiga bilförsäkringar

Här har vi samlat en översikt på de populäraste bilförsäkringarna på marknaden. Informationen ska vara en hjälp för dig att kunna välja eller byta försäkring för att hitta ett billigt alternativ.

ICA Bilförsäkring

ICA bilförsäkring

ICA Bilförsäkringar erbjuder trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Vid en trafikolycka ingår trafikolycksfall och krishjälp, helt utan självrisk i samtliga nivåer.

En allriskförsäkring ingår i hel/halvförsäkring och det går även att teckna ett pluspaket som ger dig tillgång till hyrbil och assistans vid driftsstopp samt reducerad kostnad för självrisk.

Du kan dessutom få dubbel bonus på din försäkring om du har ett ICA-kort eller ICA-bankkort.

När du ansöker om försäkringen online får du ett prisförslag direkt som är beroende av bilmodell, bilens ålder och din bostadsadress.

Svedea Bilförsäkring

Svedea bilförsäkring

Svedea är ett försäkringsbolag som har stort fokus på nöjda kunder. Deras bilförsäkringar i de tre nivåerna trafik- halv- och helförsäkring innehåller de standardiserade delarna som normalt brukar ingå.

Det finns ett enda tillägg att teckna och det är XL-tillägg. Det ger ett kompletterande skydd och ger dig tillgång till hyrbil, kristerapi, olycksfallsförsäkring och gratis självrisk vid vägassistans samt för vagnskada vid skadegörelse och djurkollision på vägbana.

Svedea har pressat sina priser och ger därför inga specifika rabatter när du tecknar en bilförsäkring.

Folksam Bilförsäkring

Folksam bilförsäkring

Folksam är ett av de största försäkringsbolagen i Sverige för bilförsäkringar. De har valt att benämna sina nivåer som Trafikförsäkring, Bilförsäkring och Bilförsäkring Stor.

Det som främst skiljer en Bilförsäkring Stor gentemot en vanlig helförsäkring är att du hos Folksam kan välja om du vill ha vagnskada som tillval. Det kan vara viktigt att tänka på om du ska jämföra priser och vill ha med vagnskada i din försäkring. Övriga tillägg du kan välja är bland annat hyrbil och assistans som annars ingår i Bilförsäkring Stor.

Genom att samla dina försäkringar hos Folksam kan du få en samlingsrabatt på 10%. I företagets listor finns det dessutom bilar som anses mer trafiksäkra och som är bättre för miljön. Har du en sådan bil kan du få ytterligare 10% i rabatt. Har du dessutom flera bilförsäkringar hos bolaget kan du få 5% rabatt. Vill du ha ytterligare rabatt kan du välja till tilläggstjänsten Köra Säkert, som kan ge lägre kostnad om du ser till att köra säkert genom att hålla hastigheten.

If Bilförsäkring

If bilförsäkring

Förutom att erbjuda trafik-, halv- och helförsäkring har If även Stor Bilförsäkring som ger sänkt självrisk vid kollision med vilt och har en utökad ersättning för skador.

Det finns flera tilläggsförsäkringar att välja mellan och för äldre bilar finns exempelvis TrafikXtra som kan vara fördelaktig om bilen skulle behöva bärgas eller om den blir stulen. Andra tillägg är bland annat en avställningsförsäkring, assistans och BilXtra som passar dig som vill kunna få möjlighet till hyrbil och självriskreducering.

Genom att teckna flera försäkringar hos If kan du få 10% i rabatt och du kan få minst 10% rabatt om du väljer att betala din försäkring med autogiro. Något unikt för detta bolag är att de sätter av pengar på ett självriskkonto för varje skadefritt år som kan användas för framtida olyckor.

Trygg-Hansa Bilförsäkring

Trygg-Hansa bilförsäkring

Trygg-Hansa är ett av Nordens största försäkringsbolag och de har funnits på marknaden ända sedan 1828. Det är därför ett tryggt val att välja även om premierna är generellt något höga och inte bland de allra billigaste bland bilförsäkringar. Dock är priserna mycket individuella så det kan gå att få ett riktigt bra pris.

Förutom de vanliga nivåerna på bilförsäkringar finns det även specialanpassade försäkringar för ett flertal bilmärken. Då sker reparationer på auktoriserade verkstäder med originaldelar. Bland tilläggen går att välja vård och ersättning vid trafikolycka, hyrbil och en självriskrabatt.

Det finns ett särskilt tillägg som är omfattande och heter Bilförsäkring Stor där samtliga tillägg ingår och även försäkring för skador på motor och elektronik upp till 10 år.

Du kan få 5% rabatt om du tecknar försäkringar online via Trygg-Hansas hemsida och de ger även rabatt om du samlar försäkringar hos dem. Du kan få hela 20% rabatt om du samlar fler än 5 försäkringar.

Länsförsäkringar Bilförsäkring

Länsförsäkringar bilförsäkring

Även Länsförsäkringar är ett väletablerat försäkringsbolag som har funnits sedan 1936. Förutom att erbjuda trafik-, halv- och helförsäkring finns det även försäkringar för en del specifika bilmärken.

Det går även att teckna en tilläggsförsäkring som heter MER. Då får du tillgång till hyrbil eller kontantersättning om din bil skulle bli stulen eller skadad. Vid krock med vilt eller vid skadegörelse ingår även en lägre självrisk.

Det finns flera rabatter och erbjudanden när du tecknar försäkring hos Länsförsäkringar. Ju fler försäkringar du samlar, desto större rabatt, upp till max 20% i rabatt.

OKQ8 Bilförsäkring

OKQ8 bilförsäkring

Hos OKQ8 kan du teckna både trafik, hel- och halvförsäkring till din bil till förmånliga priser. Försäkringarna har tagits fram i samarbete med Gjensidige. Det innebär att även om OKQ8 är förmedlare av bilförsäkringen så ska en eventuell skadeanmälan ske direkt till Gjensidige.

Tilläggsförsäkringen OKQ8 BackUp ger dig extra säkerhet och kan dessutom tecknas separat även om du har ett grundskydd i något annat försäkringsbolag. Denna tilläggsförsäkring täcker det mesta som inte ingår i grundskydden. Bland annat kan du få hjälp vid punktering, nyckelförlust, stenskott, feltankning, driftstopp, stöld, bärgning, räddning eller vid vagnskada.

Det finns inga direkta rabatter på själva försäkringarna men som medlem hos OKQ8 kan du få rabatt när du tankar, handlar och tvättar på deras stationer. Du får dessutom en årlig återbäring baserat på dina tidigare inköp och bolagets resultat.

Evoli Bilförsäkring

Evoli bilförsäkring

Även hos Evoli kan du köpa trafik-, halv- eller en helförsäkring. Med det här försäkringsbolaget har du lite större frihet med att kunna ändra din försäkring när du vill men du kan också avsluta den när du vill då de inte har några bindningstider.

Bland tilläggsförsäkringar kan du bland annat välja att ta bort den förhöjda självrisken som finns för yngre förare (under 24 år). Du kan också få lägre självrisk vid djurkollision och få tillgång till hyrbil.

Evoli har inga särskilda rabatter men har betydligt lägre månadsavgifter än sina konkurrenter. Det som är viktigt att tänka på i valet är att deras självrisk i stället är något högre i branschen till förmån för den lägre premien. Därför passar det dig som sällan råkar ut för olyckor och skador.

Sammanfattning

Alla bilar måste ha en försäkring, minst en trafikförsäkring, enligt lag. Du slipper bara att betala för en försäkring om bilen är avställd. När du köper en bil så måste du därför teckna en bilförsäkring för bilen från samma dag som köpet går igenom. För den som struntar i en försäkring, eller betalar den för sent, kan det innebära höga extrakostnader i straffavgift, helt i onödan.

Nu med vår guide kring bilförsäkringar vet du lite mer om vad som kan ingå i en bilförsäkring och hur du ska jämföra försäkringsbolagens olika försäkringar för att hitta den som är rätt för dig.

För att sammanfatta är valet av försäkring beroende på flera faktorer för att kunna hitta en billig bilförsäkring. Fundera på om du behöver en trafik-, halv- eller helförsäkring och vilka eventuella tilläggsförsäkringar som kan vara aktuella. Om du har en gammal bil kanske en trafikskadeförsäkring räcker och en nyare bil kan behöva ett mer omfattande skydd. Det är smart att inte betala för mer än du behöver samtidigt som du kan behöva ersättning för de skador som vanligtvis kan uppstå.

Sammanfattning försäkringsnivåer

FörmånTrafikförsäkringHalvförsäkringHelförsäkring
ObligatoriskJaNejNej
PersonskadorJaJaJa
FordonsskadorNejJaJa
BärgningNejJaJa
VagnförsäkringNejNejJa

När du har en översikt på vad du letar efter kan du därefter jämföra både pris och försäkringsvillkor. Ta för vana att regelbundet se över dina försäkringar både för att anpassa vilket skydd du behöver men även för att byta till billigare bilförsäkringar när det är möjligt.

Passa på att skaffa en bra och billig bilförsäkring med vår guide för att spara pengar!