Varför är bensinen så dyr i Sverige?

Priserna på fossila drivmedel är de högsta någonsin. Både priset på bensin och diesel har ökat snabbt i Sverige till ovanligt höga nivåer och det är flera faktorer som har påverkat detta. Kriget i Ukraina är bara en av många bidragande orsaker. Vi hade även vid årsskiftet en påverkan av reduktionsplikten samt den årliga höjningen av koldioxid- och energiskatter.

Bensinstation

Olja från Ryssland och ekonomiläget efter sanktionerna

Mycket av de rusande drivmedelspriserna beror på kriget i Ukraina.

Ryssland säljer mycket olja till olika länder i världen och är en stor spelare på världens energimarknad. De är en av världens största oljeproducerande länder och ännu större vad gäller gasutvinning. Det är många länder i Europa som är beroende av ryska olje- och gasleveranser.

När Ryssland invaderade Ukraina ledde detta till en oro på marknaden samtidigt som flera länder beslutade sig för att sluta köpa olja från Ryssland.

Både oron och köpstoppet har gjort att priset på diesel och bensin ökat mycket.

Redan ett dygn efter invasionen började de ledande drivmedelsbolagen i Sverige att höja sina riktpriser med 60 öre för bensinen och 70 öre för dieseln. För första gången någonsin har bensinen i Sverige passerat 20-kronorsgränsen.

Årlig uppräkning av skatt samt reduktionsplikten vid årsskiftet

En stor höjning genomfördes också vid årsskiftet i och med den så kallade reduktionsplikten. Denna reduktionsplikt innebär att det krävs en ännu större andel biodrivmedel i både diesel och bensin.

Biodrivmedel är dyrare än fossila bränslen och ännu dyrare har det blivit i samband med kriget. Det beror på att många av de råvaror som behövs för biodrivmedel, kommer just från Ukraina och Ryssland.

Samtidigt som reduktionsplikten skedde den årliga uppräkningen av koldioxid- och energiskatterna. Beskattningen på drivmedel är idag hög där 60 procent av bensinpriset är skatt och för diesel är det 40 procent.

Så 1 januari 2022 blev dieseln 1,20 kronor dyrare och bensinen 35 öre dyrare.

Anledningen till att priset för diesel har rusat i väg betydligt mer än bensinpriset är för att reduktionsplikten kräver att diesel måste innehålla mer förnybart bränsle än bensin.

Sänkning av drivmedelsskatten

En tillfällig sänkning av drivmedelsskatten skedde den 1 maj med sammanlagt 1,80 kr per liter vid pump, ner till EU:s miniminivå för diesel. Sänkningen gäller till den 30 september 2022. Den här sänkningen har dock redan blivit uppäten av nya prishöjningar.

Sänkningen är ett åtgärdspaket på grund av de ökade priser på drivmedel och el till följd av Rysslands invasion av Ukraina.

Regeringen har också föreslagit en drivmedelskompensation till alla bilägare om 1 000 kronor. Bor man i något av stödområdena föreslås 1 500 kr.

Bränslepriserna styrs av flera faktorer

Det finns många olika anledningar till varför bränslepriserna höjs eller sänks. Några av de viktigaste faktorerna är:

  • Tillgång och efterfrågan. Både utbud och efterfrågan på diesel och bensin ökar och minskar under vissa årstider.
  • Det säkerhetspolitiska läget påverkar oljepriset och minskar tillgången.
  • Valutaförändringar påverkar också då råolja handlas i dollar.
  • Skatter och reduktionsplikten, för fossila bränslen påverkar också priset.
  • Många råvaror för biodrivmedel kommer från Ryssland och Ukraina vilket innebär ett ökat pris på dessa råvaror i samband med kriget i Ukraina.

Vad innebär detta i det stora hela?

Ja, förutom att det blivit allt dyrare för gemene man att köra bil på fossila bränslen påverkar det även ekonomiläget i Sverige och matpriser men även mycket annat.

Ökade matpriser och andra ökade kostnader

Ökade matpriser blir det till en följd för att det har blivit dyrare för exempelvis bönder att köra sina traktorer. Även transporterna på vägarna blir påverkade vilket i sin tur ökar kostnaderna på mat och andra produkter.

En ljusare marknad för elbilar

Omställningen kommer kanske att gå snabbare med att gå över från bilar som använder bensin eller diesel till att införskaffa elbilar. Nu är visserligen även elpriserna höga, speciellt i södra Sverige, också mycket på grund av kriget i Ukraina. Får vi bara någorlunda normala nivåer på elpriset kan nog många tänka sig att lite snabbare köpa en elbil.

Delta i diskussionen

2 kommentarer

  1. Varför visar ni inte bränslepriser för Kosovo?Kosovo är i Europa och erkänt av Sverige och vi är ganska många som åker från Sverige till Kosovo

    1. Bra fråga! Vår nuvarande leverantör av data har inte Kosovo som alternativ, men det är defintivt något vi kommer att ta upp med dem, alternativt kommer titta på om vi byter leverantör framöver.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *